Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Golff - Eich Campfa Awyr Agored - Clwb Golff Gogledd Cymru, Llandudno


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Ffansi rhoi cynnig ar golff yng Nghlwb Golff Cymru yr haf yma? Mae nifer o ddyddiadau ac amseroedd ar gael i chi ddod draw i roi cynnig arni!

  • Dyddiad: Bob dydd Mercher yn ystod y gwyliau haf, gan ddechrau ddydd Mercher 21 Gorffennaf a gorffen ddydd Mercher 25 Awst
  • Amser a  Grŵp Oedran: 1.00pm – 2.00pm (6 -11) / 2.00pm – 3.00pm (11 – 17)
  • Lleoliad: Clwb Golff Gogledd Cymru, 72 Bryniau Road. Llandudno LL20 2DZ
  • Cost: Am ddim
  • Dillad Arbennig: Gwisgwch ddillad cyfforddus. Darperir yn holl offer.
  • Unrhyw ragofynion/trefniadau arbennig: Lle mae’n bosib, mae’r sesiynau yn agored i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Ydy – cysylltwch â Robin Hughes ar y manylion cyswllt isod i archebu lle.

 

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 07875385102
E-bost: info@swish.wales
Gwe: www.walesgolf.org/find-a-beginner-session

O'r ardd i'r poster gwyrdd - hyrwyddo (PDF)

end content