Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Nofio am ddim ar gyfer plant dan 16 oed


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Mae pob un o’r pedwar pwll nofio yn cynnig sesiynau nofio am ddim i blant dan 16 yn ystod gwyliau’r ysgol.

  • Grŵp Oedran: 0-16
  • Cost: Am ddim
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Oes - www.ffitconwy.co.uk

DiwrnodAmser

Canolfan Hamdden Abergele

Yn dechrau ar ddydd Mercher 21 Gorffennaf ac yn dod i ben ddydd Mercher 1 Medi

Dydd Mercher

2.30pm – 3.15pm

Dydd Gwener

5.00pm – 5.45pm

Canolfan Hamdden Colwyn

Yn dechrau ddydd Gwener 23 Gorffennaf ac yn dod i ben ddydd Gwener 27 Awst. (Fodd bynnag bydd y sesiynau dydd Sul yn parhau trwy gydol y flwyddyn)

Dydd Gwener

10.45am – 11.30am

Dydd Sul

2.15pm – 3.00pm

Canolfan Nofio Llandudno

Yn dechrau ddydd Llun 26 Gorffennaf ac yn dod i ben ddydd Llun 30 Awst

Dydd Llun

2.15pm – 3.00pm

Pwll Nofio Llanrwst

Yn dechrau ddydd Mercher 21 Gorffennaf ac yn dod i ben ddydd Mercher 1 Medi

Dydd Mercher

1.15pm – 2.00pm

Dydd Sadwrn

1.00pm – 1.45pmManylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Gwe: https://ffit.secure.conwy.gov.uk/cy/Home/Swimming/Swimming-Pools.aspx

Canolfan Hamdden Abergele

Faenol Avenue,
Abergele,
LL22 7HT

Ffôn: 01492 577940
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Canolfan Hamdden Colwyn

Eirias Park,
Bae Colwyn,
LL29 7SP

Ffôn: 01492 577900
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Canolfan Nofio Llandudno

Mostyn Broadway,
Llandudno,
LL30 1YR

Ffôn: 01492 575900
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Pwll Nofio Llanrwst

Heol Watling,
Llanrwst,
LL26 0LS

Ffôn:01492 575932
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

end content