Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ras Ofod - Sialens Ddarllen yr Haf 2019


Summary (optional)
Ras Ofod - Sialens Ddarllen yr Haf 2019
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

I gyd fynd â Sialens Ddarllen yr Haf bydd sesiynau stori a gweithgareddau AM DDIM.

Lleoliad, dyddiad, amser:

Grŵp Oedran: Rhaid cael oedolyn gyda rhai dan 8 oed.

Pris: Am ddim

A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol:  Cynghorir chi i archebu lle.

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

  • Llyfrgell Llandudno: 01492 574010
  • Llyfrgell Llanrwst: 01492 577545
  • Llyfrgell Conwy: 01492 576089
  • Llyfrgell Cerrigydrudion: 01492 577547
  • Llyfrgell Bae Penrhyn: 01492 577549
  • Llyfrgell Abergele: 01492 577505
  • Llyfrgell Penmaenmawr: 01492 577548
  • Llyfrgell Bae Colwyn: 01492 577510
  • Llyfrgell Bae Cinmel: 01492 577537
  • Llyfrgell Llanfairfechan: 01492 577538 

Gwefan:

www.conwy.gov.uk/llyfrgell

www.summerreadingchallenge.org.uk

Cyfryngau Cymdeithasol:

facebook.com/LlyfrgelloeddConwyLibraries

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy