Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Digwyddiadau a Gweithgareddau Gweithgareddau Gwyliau'r Ysgol Haf-Llawn-Hwyl Play and Activities Canolfan i Deuluoedd Canolog – Dawns i'r Teulu yng Nghae Banana, Canolfan Gymunedol Llysfaen a Bryn Cadno, Bae Colwyn Uchaf

Canolfan i Deuluoedd Canolog


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Sesiwn dawns llawn hwyl gyda Julie.

Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Gorffennaf, 6, 13, 20 Awst

  • Amser: 12.30pm – 2.00pm
  • Lleoliad: Cae Banana, Cae Pêl-droed Llysfaen, Ffordd Dolwen, Llysfaen, Bae Colwyn LL29 8NU

Dyddiad: Dydd Mercher 14 Awst

  • Amser: 12.30pm – 2.00pm
  • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bryn Cadno, Bryn Cadno, Bae Colwyn Uchaf LL29 9BB
  • Grŵp Oedran: I blant o bob oed. Rhaid iddynt fod yng nghwmni rhiant.
  • Pris: Am ddim
  • Dillad Arbennig: Dillad cyfforddus
  • Trefniadau Cinio: Heb eu cynnwys
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Nac ydi

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy