Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Learning2bee@Conwy Ysgol Haf


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Gweithgareddau ysgol draeth a choedwig, ymarferion llawn hwyl, animeiddio, celf a chrefft, coginio, gwyddoniaeth sleim, hanes, heriau llythrennedd/rhifedd

Dyddiad:

Bob dydd Mawrth, Mercher a Iau yn ystod y gwyliau haf

Amser:

8.40am – 5.00pm

Lleoliad:

Ysgol Porth y Felin, Conwy, LL32 8FZ

Grŵp Oedran:

4 – 12 oed

Pris:

  • O £23.50 am ddiwrnod unigol / gostyngiadau ar gael am archebu mwy nag un ar y tro.
  • Gostyngiadau ar gael i frodyr a chwiorydd
  • Cynllun taliadau 3 mis ar gael.

Dillad Arbennig:

Dillad awyr agored y gallwch eu baeddu ac esgidiau glaw.

Trefniadau Cinio:

  • Dewch â bocs bwyd efo chi.
  • Darperir byrbrydau a diodydd.

A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol:

Ydy: https://app.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=16348889

becky@learning2bee.com

http://learning2bee.com

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy