Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Chwarae Allan


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Mae Chwarae Allan yn gyfle i chwarae, cael hwyl, gwlychu, baeddu a chwarae yn y mwd wrth wneud ffrindiau.

Sylwer bod gan y gweithgaredd hwn bolisi mynediad agored sy’n golygu y gall y plant adael ar unrhyw adeg ac na ellir eu gorfodi i aros.

Grŵp Oedran:

Bob oedran. Rhaid i blant o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Pris:

Am ddim

A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol:

Does dim angen bwcio. Dim ond i chi troi fyny.

Sylwch fod yn rhaid i riant neu warcheidwad lenwi ffurflen ganiatâd er mwyn i blant fynychu’r sesiynau. 

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

01492 523857

kayaharding@cvsc.org.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy