Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Deall Anghenion Addysgol Arbennig mewn Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar ac Effaith Esgeulustod a Trawma pan yn Ifanc

Deall Anghenion Addysgol Arbennig mewn Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar ac Effaith Esgeulustod a Trawma pan yn Ifanc


Summary (optional)
Gall fod yn anodd iawn i blant sydd wedi profi trawma yn ifanc i ymgysylltu ag addysg a theimlo’n ddigon diogel i ymddiried yn yr oedolion o’u cwmpas. Gall profiad o ddiffyg diwallu anghenion yn barhaus effeithio ar eu datblygiad corfforol, emosiynol, gwybyddol a chymdeithasol. Gyda’r ymennydd yn sownd mewn ofn a goroesiad, gall yr ymddygiad y maent yn eu harddangos i reoli eu straen megis bod yn fyrbwyll, gwylltio, aflonyddu a chynhyrfu arwain at ymatebion sy’n gwaethygu ymddygiad.
start content

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:

  • Deall anghenion arbennig y grŵp hwn o blant diamddiffyn.
  • Deall Terfyn Goddefiant a phlant yn gorgynhyrfu neu gor-gyffroi.  
  • Adnabod arwyddion o straen mewn plant.
  • Ystyried dulliau i’w hannog i reoli eu system nerfol er mwyn gallu defnyddio rhannau eraill o’u hymennydd i ddysgu.
  • Archwilio syniadau ar gyfer defnyddio gweithgareddau gyda bwyd ac sy'n defnyddio'r synhwyrau a sut y gall y rhain gynorthwyo plant gydag anghenion addysgol arbennig i ymlacio a chanolbwyntio. 
DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
23/03/2023 6.30pm - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Barbara Lyons - Shadowplay Training Am ddim
30/03/2023 6.30pm - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Barbara Lyons - Shadowplay Training Am ddim

 

end content