Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymorth Cyntaf Pediatrig


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
5ed, 6ed & 7fed Rhagfyr 2019
Mae'r cŵrs yma yn llawn
5ed & 6ed - 18.00 i 21.00 7fed - 09.30 i 16.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
16eg, 17eg & 18fed Ionawr 2020 16eg & 17eg - 18.00 i 21.00
18fed - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
6ed, 7fed & 8fed Chwefror 2020 6ed & 7fed - 18.00 i 21.00 8fed - 09.30 i 16.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
12fed, 13eg & 14eg Mawrth 2020 WEDI EU GANSLO 12fed & 13eg - 18.00 i 21.00
14eg - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
17eg & 18fed Mawrth 2020 WEDI EU GANSLO 09.30 - 17.00 Coed Pella
Conway Road
Colwyn Bay
LL29 7AZ
Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
23ain, 24ain & 25ain Ebrill 2020 23ain & 24ain - 18.00 i 21.00
25ain - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
4ydd, 5ed & 6ed
Mehefin 2020
4ydd & 5ed - 18.00 i 21.00 6ed - 09.30 i 16.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
25ain, 26ain & 27ain Mehefin 2020

25ain & 26ain - 18.00 i 21.00 27ain - 09.30 - 16.00

Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
9fed, 10fed & 11eg Gorffennaf 2020 9fed & 10fed - 18.00 i 21.00
11eg - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
10fed, 11eg & 12fed
Medi 2020
10fed & 11eg - 18.00 i 21.00
12fed - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp

1af, 2il & 3ydd
Hydref 2020

1af & 2il - 18.00 i 21.00
3ydd - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
12fed, 13eg & 14eg Tachwedd 2020 12fed & 13eg - 18.00 i 21.00
14eg - 09.30 i 16.00
Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp
3ydd, 4ydd & 5ed Rhagfyr 2020 3ydd & 4ydd - 18.00 i 21.00 5ed - 09.30 i 16.00 Canolfan Lôn Hen Ysgol , Rhodfa'r Eglwys , Llandudno, LL30 2HL Gwasanaethau Hamdden, CBSC £30pp

 

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig wedi'i greu i'r rhai sy'n gyfrifol am blant dan 12 oed sy'n gweithio yn y Sector Gofal Plant. Mae'r hyfforddiant yn para 12 awr ac mae'n bodloni'r gofynion sydd eu hangen gan Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer lleoliadau cofrestredig yng Nghymru.

Yn dilyn y cwrs hwn byddwch yn:

 • Deall rôl a chyfrifoldebau'r Cymorthydd Cyntaf Pediatrig
 • Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban ac i blentyn
 • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf brys i faban a phlentyn sydd â chyflwr meddygol cronig neu sy'n mynd yn sâl yn sydyn
 • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau a rhoi cymorth cyntaf mewn argyfwng i faban a phlentyn

Sut i archebu:

 • Archebwch trwy anfon neges e-bost at hyfforddiantpdbcgp@conwy.gov.uk
 • Rhaid cynnwys enw'r lleoliad a’r aelodau staff (ni allwch anfon mwy na dau gynrychiolydd o'ch lleoliad ar un cwrs). Cewch wybod a fyddwch wedi bod yn llwyddiannus yn archebu lle, neu cewch eich rhoi ar restr wrth gefn. 
 • Cost y cwrs yw £30 y pen
 • Bydd angen i'r rhai sy'n llwyddiannus dalu o fewn 7 niwrnod gwaith neu bydd y lle'n cael ei ailddyrannu heb rybudd

Sut i dalu:

 • Taliad â siec - Mae angen gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy' a'u hanfon at:
Tîm Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
Canolfan Lôn Hen Ysgol
Church Walks
Llandudno
Conwy
LL30 2HL
 • Taliad Cerdyn dros y ffôn - ffoniwch 01492 577862

Beth sydd i’w ddisgwyl gennyf?

 • Pan fyddwch yn dod i sesiynau hyfforddi, rydych yn eich cynrychioli eich hun, eich lleoliad a'r sector gofal plant. Ni fydd y bartneriaeth yn goddef ymddygiad annerbyniol o unrhyw fath. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr ddangos parch at eu tiwtoriaid a’r rhai eraill sy’n bresennol drwy sicrhau nad ydynt yn tarfu nac yn ymddwyn yn amhriodol yn ystod sesiynau hyfforddi
 • Bydd cwynion a dderbynnir yn erbyn unigolion neu leoliadau yn arwain at eich tynnu allan o gyrsiau yn y dyfodol

Beth sy’n digwydd os byddaf yn archebu lle ar gwrs ond yn methu mynd iddo?

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mae'n rhaid i chi roi 7 diwrnod o rybudd trwy e-bost. Os na fyddwch yn dilyn y gweithdrefnau canslo cywir neu os na fyddwch yn mynd i sesiynau, byddwn yn codi'r ffioedd canlynol:

 • Cyrsiau am ddim - £20 o ffi ganslo
 • Cyrsiau â chymhorthdal - £20 o ffi ganslo ac ni fydd ffi'r cwrs yn cael ei ad-dalu

Os bydd gennych unrhyw broblemau neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy