Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithdy ôl Covid Tyfu Trwy'r Tymhorau- Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom


Summary (optional)
Ymagwedd newid a phrofedigaeth at effaith y pandemig ar blant yn seiliedig ar raglen Tyfu trwy’r Tymhorau
start content

Roedd natur argyfyngus yr ymateb byd-eang i COVID-19 yn golygu newid sydyn i fywyd teuluol, ysgol a gwaith.

Yn ogystal ag addasu i’r holl newidiadau, bydd rhai plant wedi gorfod treulio amser gyda pherthnasau camdriniol, plant wedi gweld y rhai sy’n annwyl iddynt yn mynd yn wael neu fynd i’r ysbyty, teuluoedd wedi profi marwolaeth, yn ogystal â theuluoedd sydd wedi profi cymhlethdodau ychwanegol yn y cartref megis materion iechyd meddwl, straen, anawsterau perthynol neu galedi ariannol o ganlyniad i’r cyfnod clo.

Wrth i’r cyfyngiadau cychwynnol gael eu llacio, mae ansicrwydd sylweddol yn parhau, gyda’r cam ‘ar ôl y cyfnod clo’ yn dod a newidiadau eraill. Mae’n amlwg erbyn hyn na fydd bywyd yn dychwelyd i’r arfer am dipyn o amser eto. Mae’r sesiwn yn darparu cyfle i ni ystyried effaith pandemig COVID-19 a’r mesurau diogelu cysylltiedig sydd ar blant a phobl ifanc. Mae’r sesiwn yn defnyddio’r ymchwil gorau sydd ar gael ynglŷn â’r hyn mae plant ei angen i’w cynorthwyo i addasu a thyfu’n gryfach yn ystod cyfnodau ansicr ac anodd.

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi Cwrs
07/12/2020
(Sesiwn Saesneg)
6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont Am Ddim
14/01/2021
(Sesiwn Saesneg)
6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont Am Ddim
20/01/2021
(Sesiwn Gymraeg)
6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont Am Ddim
05/02/2021
(Sesiwn Saesneg)
1 - 3.30pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont Am Ddim

11/02/2021
(Sesiwn Gymraeg)

6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont Am Ddim

 

Cynnwys y gweithdy: 

  • Ystyried sut mae staff, rhieni a phlant yn teimlo
  • Edrych ar dystiolaeth o ymchwil o’r pandemig hwn a phandemigau eraill
  • Edrych ar ddysgeidiaeth o sefyllfaoedd tebyg eraill
  • Deall effaith trawma ar blant
  • Ystyried effaith y cyfnod clo
  • Ystyried y cyfnod ôl cyfnod clo
  • Ffactorau sy’n dylanwadu ar ymdopi
  • Edrych ar yr hyn mae plant ei angen i'w cynorthwyo i reoli eu teimladau.
  • Edrych ar ba gymorth mae plant, rhieni a staff ei angen i ymdopi.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content