Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

COVID-19 Gofal Plant i Weithwyr Allweddol


Summary (optional)
Mae gwybodaeth am ofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol ar gael isod.
start content

Gweithwyr Allweddol – Darpariaeth Gofal Plant Brys Ysgolion

A ydych chi neu'ch partner yn weithiwr allweddol? Os yw hyn yn wir a bod eich plentyn fel arfer yn mynychu ysgol yng Nghonwy byddant dal i allu cael mynediad at ofal plant yn eu hysgol bresennol.

Darpariaeth gofal plant brys ar gyfer plant Gweithwyr Allweddol (gan gynnwys plant meithrin) ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener tan ddiwedd tymor yr haf. Os yw'n gymwys, bydd angen i rieni a gofalwyr archebu ar-lein i gael mynediad at gymorth gofal plant am ddim ar ddiwrnodau pan fyddant yn gweithio ac nid oes darpariaeth gofal plant amgen. Bydd gofal plant yn cael ei gynnig dros wyliau haf yr ysgol, ond mae Llywodraeth Cymru wedi nodi na fydd ysgolion yn darparu hyn. Bydd trefniadau ar waith ar gyfer diwedd y tymor ac mae manylion pellach i ddilyn.

Os ydych chi'n credu eich bod chi'n weithiwr allweddol a bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol ac nad oes gennych ofal plant arall, gallwch wneud cais yma:

 

Gweithiwr Allweddol - Gofal Plant Cyn Ysgol

Neu os yw eich plant yn yr oedran cyn ysgol byddant yn gallu mynychu Gofal Plant. I gael mwy o wybodaeth am Ofal Plant neu’r Cynllun Cymorth Gofal Plant yn ystod y Coronafeirws (C-CAS) gallwch gysylltu â Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu drwy anfon e-bost at plant.children@conwy.gov.uk

Diffiniadau o Weithiwr Allweddol

Ewch i weld y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru:

Canllawiau - Gweithwyr hanfodol (allweddol)

Canllawiau - 5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant

Os ydych yn meddwl eich bod yn dod o fewn y categorïau hanfodol uchod, dylech gadarnhau gyda'ch cyflogwr bod eich swydd benodol chi, ar sail eu trefniadau parhad busnes, yn angenrheidiol ar gyfer parhad y gwasanaeth cyhoeddus hanfodol hwn.

Mae’n rhaid i ni fynnu os ydych yn weithiwr allweddol ac yn gallu trefnu darpariaeth gofal plant amgen i’ch plant eich bod yn gwneud hynny. Er enghraifft, os yw rhiant/gofalwr gartref, neu ddim yn gweithio’r diwrnod hwnnw, yna eich bod yn cadw eich plant gartref yn hytrach na’u hanfon i’r ysgol neu at ddarparwr Gofal Plant.

  

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy