Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bod yn Gadeirydd Effeithiol (Wedi ei ohirio oherwydd niferoedd isel)


Summary (optional)
Gwaith Cadeirydd y Corff Llywodraethu (hyffordddiant gorfodol).
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
07.11.19 6:00yh - 8:00yh Ysgol Eirias, Bae Colwyn    Pob cadeirydd (gorfodol i cadeiryddion newydd)Nod cwrs:

Mae gwaith y cadeirydd yn hynod amrywiol ac yn cynnwys gwneud yn siŵr bod materion y corff llywodraethu'n cael eu cyflawni yn ôl y gyfraith, rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn effeithiol, a bod y corff llywodraethu'n gweithio fel tîm effeithiol.

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar faterion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol presennol y bydd angen i bob cadeirydd fod yn ymwybodol ohonynt.

Wedi’i gynnwys yn y sesiynau bydd meysydd hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer cadeiryddion newydd eu penodi sef:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau allweddol cyrff llywodraethu
  • Swyddogaeth a sgiliau’r Cadeirydd
  • Perthynas allweddol,
  • Sut i fod yn Gadeirydd effeithiol,
  • Dyletswyddau statudol eraill y Cadeirydd
  • Hunan werthuso corff llywodraethu
  • Beth sy’n llunio ‘tîm sy’n perfformio’n uchel'
  • Archwiliad a matrics sgiliau corff llywodraethu

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Bydd gan gadeiryddion fwy o ddealltwriaeth o’u gwaith
  • Mwy o ymwybyddiaeth o anghenion statudol a phrotocolau
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy