Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Anwytho i Lywodraethwyr Newydd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliad                       HyfforddwrGrŵp Targed

09.01.20 (Llawn)

6.00yh i 7.30yh

Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd Llandudno

 

Llywodraethwyr newydd


*Amcan yw'r amseroedd gorffen. Bydd unrhyw gwrs anghynaladwy, oherwydd niferoedd isel, yn cael ei ganslo.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod:

  • Darparu trosolwg o sut mae corff llywodraethol yn gweithio ynghyd â swyddogaeth allweddol llywodraethwyr, y pennaeth, y cadeirydd a’r clerc.
  • Disgwylir i lywodraethwyr newydd ddilyn hyfforddiant anwytho fel y penderfynwyd gan Reoliadau Llywodraeth Cymru.

Bydd y sesiwn yn cynnwys y meysydd sy’n angenrheidiol dan y ddeddfwriaeth:

  • Y swyddogaethau gwahanol ac sy’n cyd-fynd sydd gan lywodraethwyr gan gynnwys gwaith y clerc a’r cadeirydd
  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau allweddol cyrff llywodraethol
  • Sut i fod yn llywodraethwr effeithiol gan gynnwys y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli
  • Ble i gael cefnogaeth a hyfforddiant pellach

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Sicrhau bod llywodraethwyr yn deall eu gwaith a’u cyfrifoldebau wrth wella perfformiad ysgol
  • Deall y ffiniau rhwng llywodraethu a rheoli
  • Deall protocolau
  • Gwella effeithiolrwydd cyrff llywodraethol
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy