Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ysgol cynhwysol - ADY, PDG a Cynhwysiad


Summary (optional)
Llywodraethwyr Conwy yn unig.
start content


Manylion y cwrs:

Dyddiad  AmserLleoliadHyfforddwrGrŵp  Targed
- - - Tim ADY a PDO Conwy Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr ADY


Nod:

  • Cyflwyniad i’r Mesur Tribiwnlys ADY ac Addysg a’r Cod Ymarfer ADY newydd
  • Trosolwg o ymgynnwys a’i le o fewn fframwaith Estyn
  • Codi ymwybyddiaeth am y Gwasanaethau ADY presennol a darpariaeth yng Nghonwy
  • Codi ymwybyddiaeth am weithdrefnau a pholisïau lleol a chenedlaethol cyfredol yn ymwneud â gwaharddiadau
  • Diwallu anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal o fewn Addysg
  • Sesiwn holi ac ateb

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Bod cyrff llywodraethu a’r llywodraethwr ADY a enwebwyd yn glir ynghylch eu swyddogaethau presennol ac yn y dyfodol parthed ADY, PDO a gwaharddiadau.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy