Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllid - Hyfforddiant i Lywodraethwyr


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmser*LleoliadDarparwrGrŵp  Targed
04.06.20
WEDI EI GANSLO
6.00yh i 8.00yh  Ysgol   Dyffryn Conwy, Llanrwst   Pob llywodraethwr, Aeoldau Pwyllgor Cyllid


*Amcan yw'r amseroedd gorffen. Bydd unrhyw gwrs anghynaladwy, oherwydd niferoedd isel, yn cael ei ganslo.

Nod ac Amcanion

Nod

  • Sicrhau bod llywodraethwyr yn ymwybodol o gyfrifoldebau ariannol cyrff llywodraethol

Mae hwn yn weithdy rhyngweithiol sy’n edrych ar gyfrifoldebau llywodraethwyr. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar:

  • y cynllun ariannu ysgolion
  • rheoliadau ariannol ac archebion contract sefydlog
  • sut mae cronfeydd ysgol yn cael eu rhedeg.

Bydd hefyd yn ystyried oblygiadau cyfreithiol llywodraethwyr a disgwyliadau awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid ysgolion.

Bydd y sesiwn hwn yn trin y meysydd sy’n angenrheidiol o dan y ddeddfwriaeth

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau allweddol cyrff llywodraethol
  • Ble i gael cefnogaeth a hyfforddiant pellach.

Canlyniad dysgu allweddol

  • sicrhau bod llywodraethwyr yn deall eu swyddogaethau a chyfrifoldebau
  • deall rheoliadau ariannol ac anghenion cyrff llywodraethol
  • dealltwriaeth o’r cwestiynau i’w gofyn a’r prosesau i’w dilyn
  • gwella effeithiolrwydd cyrff llywodraethol
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy