Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

GDPR, Hwb a Cyfryngau Cymdeithasol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp  Targed

24.03.20 - Gohirio

caution

6.00pm tan 8.00pm Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd Llandudno   Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr Diogelwch Ar-lein


Nod:

Mae pryder cynyddol mewn ysgolion ac ymysg cyrff llywodraethu ynghylch y defnydd o gyfryngau cymdeithasol. Mae’n faes cymharol newydd ar hyn o bryd, ond yn tyfu’n gyflym. Mae’r hyfforddiant hwn yn ceisio darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar lywodraethwyr, clercod a gweithwyr addysg proffesiynol i reoli a thrin achosion sy’n cynnwys cyfryngau cymdeithasol sy’n effeithio ar eu hysgol. Bydd cyfle i gyfranogwyr ddysgu o esiamplau ymarferol ac astudiaethau achos.

Gall pryderon a chwynion a godwyd fod yn fodd o wella ysgol, gan nodi’r prosesau a’r gweithdrefnau a allai fod yn ddiffygiol neu heb eu gweithredu’n briodol. Gall cwynion sy’n cael eu trin yn anghywir achosi gwrthdaro, gan arwain at ddrwgdeimlad, cyhoeddusrwydd niweidiol ac, yn y sefyllfaoedd gwaethaf, hawliadau cyfreithiol.

Bydd y sesiwn yn dwyn sylw at ymarfer da a pheryglon posibl y drefn gwynion i lywodraethwyr a gweithwyr addysg proffesiynol.

Canlyniad Dysgu Allweddol:

  • Y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a’i effaith ar ysgolion
  • Trin cwynion
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy