Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Corff Llywodraethu Effeithiol – Gwaith Strategol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
30.01.20 (gohirio) 6:00yh - 8:00yh Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn    Pob Llywodraethwr, Pennaeth a Chlerc


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod:

  • Adeiladu ar yr hyfforddiant gorfodol a rhoi dehongliad clir i lywodraethwyr o’u gwaith strategol a sut i fod yn ‘ffrind beirniadol’ i’r ysgol.

Mae hwn yn weithdy rhyngweithiol yn edrych ar waith a chyfrifoldebau strategol ac arweinyddol sydd gan Lywodraethwyr i wella ysgol. Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn mae 'strategol' yn ei olygu; bydd yn ymchwilio i’r ffyrdd y gall y corff llywodraethu gynllunio, monitro a gwerthuso perfformiad yr ysgol a’i staff ac edrych ar waith y ‘ffrind beirniadol’ wrth sicrhau gwelliant cynaliadwy.

Bydd hefyd yn ystyried rhwymedigaethau cyfreithiol llywodraethwyr a disgwyliadau awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i wella ysgolion.

Disgwylir i lywodraethwyr newydd orffen yr hyfforddiant cyfwlwyno fel y nodwyd yn Rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Bydd y sesiwn yn trafod y meysydd sy'n ofynnol o dan y gyfraith:

  • Gwaith amrywiol ac ategol y llywodraethwyr gan gynnwys gwaith y cadeirydd a’r clerc
  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau allweddol cyrff llywodraethu
  • Sut i fod yn llywodraethwr effeithiol gan gynnwys y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli
  • Ble i gael cefnogaeth a hyfforddiant pellach

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Sicrhau bod llywodraethwyr yn deall eu gwaith a’u cyfrifoldebau wrth wella perfformiad ysgolion
  • Deall y ffiniau rhwng llywodraethu a rheoli
  • Deall y cwestiynau i’w gofyn a chydbwyso ‘herio’ a ‘chefnogi’
  • Gwella effeithiolrwydd cyrff llywodraethu
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy