Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymraeg mewn Addysg - Beth yw cynllun Conwy?


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadDarparwrGrŵp  Targed
I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau Swyddogion Cymraeg mewn Addysg Conwy Pob llywodraethwr


Nod:

Rhannu gwybodaeth gyfredol ynglŷn â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Conwy 2017-2020. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar sut y gall llywodraethwyr gefnogi ysgolion i symud ar hyd y continwwm iaith lle mae hyn yn berthnasol. Nod y sesiwn ydi helpu llywodraethwyr i ddeall gofynion y Siarter Iaith a Chymraeg Campus yn ein hysgolion. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i fanteision y Cynllun Sabothol i athrawon a chymorthyddion.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy