Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Deganwy


Summary (optional)
start content

Mae Deganwy wedi ei nodi fel un ardal sy'n cael ei hadolygu fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion 21ain Ganrif Band B Conwy.

Mae'r fideo isod yn rhoi trosolwg i chi o'r rhaglen.

Am ragor o fanylion am y broses y byddwn yn ei dilyn gan gynnwys gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan, edrychwch ar y cyflwyniad byr hwn.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein sesiwn Ymgysylltu Cynnar a chwblhau’r holiadur. 

Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad at ganlyniadau Ymgysylltu Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer Dweganwy.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy