Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Lwfans Prydau Ysgol Am Ddim - Ffurflen Manylion ar Gyfer Taliadau i Gyfrifon Banc

Lwfans Prydau Ysgol Am Ddim - Ffurflen Manylion ar Gyfer Taliadau i Gyfrifon Banc


Summary (optional)
start content

Wrth i’r sefyllfa o ran Coronafeirws ddatblygu, mae'n dod yn anoddach i'ch plentyn gael prydau am ddim yn yr ysgol.

Er mwyn cefnogi disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, rydym wedi penderfynu talu'r lwfans i gyfrifon banc rhieni/gofalwyr fel y gallwch brynu bwyd i'ch plant yn uniongyrchol.

Nid oes gennym fanylion cyfrifon banc i’r diben hwn ar hyn o bryd.

Os oes gennych gwestiwn penodol sydd ddim yn cael ei ateb yn y cwestiynau cyffredin isod, cysylltwch â ni ar y llinell Cyngor i Ysgolion – (01492) 575031.Diweddariad: Taliadau lwfans prydau ysgol am ddim

Bydd y lwfans prydau ysgol am ddim nawr yn parhau yn ystod gwyliau ysgol, yn ogystal ag yn ystod y tymor, nes bod ysgolion yn ailagor neu hyd at ddiwedd mis Awst os bydd angen.


Rhestr Cwestiynau Cyffredin


Nodwch os Gwelwch yn Dda

  • Dim ond unwaith y byddwch yn gallu cyflwyno’r ffurflen hon gan ddefnyddio eich ID Hawlydd
  • Ni fyddwn yn ffonio i ofyn i chi roi manylion eich cyfrif banc dros y ffôn


Llenwch y ffurflen isod a fydd yn ein galluogi i ddilysu eich manylion a threfnu bod y taliad perthnasol yn cael ei wneud i’r cyfrif banc a roddwyd.


*PWYSIG: Mae’n bwysig iawn eich bod yn  rhoi’r manylion cyfrif banc/cymdeithas adeiladu cywir gan y bydd y manylion yr ydych yn eu rhoi yn cael eu defnyddio ar gyfer gwneud taliad ac ni fydd modd eu newid os ydych yn eu  mewnbynnu yn anghywir

Defnyddiwch borwr gwe cyfredol wrth wneud eich cais

Nodwch eich cod didoli fel un rhif heb flychau na chysylltnod rhyngddynt

 

Cymorth gyda’ch cais

Os byddwch angen help gyda’ch cais ffoniwch 01492 575031 neu anfonwch e-bost at schooladvice@conwy.gov.uk

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Drwy gyflwyno eich cais am grant busnes, rydych yn cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda ChyngorBwrdeistref Sirol  Conwy, Llywodraeth Cymru ac i’r Heddlu os oes achosion o dwyll.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Hysbysiad Preifatrwydd Llawn

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy