Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Lwfans Prydau Ysgol Am Ddim - Ffurflen Manylion ar Gyfer Taliadau i Gyfrifon Banc

Lwfans Prydau Ysgol Am Ddim - Ffurflen Manylion ar Gyfer Taliadau i Gyfrifon Banc


Summary (optional)
start content

Prydau Ysgol am Ddim
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfradd o £19.50 yr wythnos i bob dysgwr cymwys er mwyn iddynt allu cael prydau bwyd am ddim yn ystod gwyliau ysgol blwyddyn ariannol 2021/22.

Bydd pob dysgwr cymwys yn derbyn taliad o £39.00 ar ddydd Iau 7 Ebrill 2022 ar gyfer y pythefnos o wyliau Pasg. 

Rhestr Cwestiynau Cyffredin (PDF)

Nodwch os Gwelwch yn Dda

  • Dim ond unwaith y byddwch yn gallu cyflwyno’r ffurflen hon gan ddefnyddio eich ID Hawlydd
  • Ni fyddwn yn ffonio i ofyn i chi roi manylion eich cyfrif banc dros y ffôn


Llenwch y ffurflen isod a fydd yn ein galluogi i ddilysu eich manylion a threfnu bod y taliad perthnasol yn cael ei wneud i’r cyfrif banc a roddwyd.


*PWYSIG: Mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi’r manylion cyfrif banc/cymdeithas adeiladu cywir gan y bydd y manylion yr ydych yn eu rhoi yn cael eu defnyddio ar gyfer gwneud taliad ac ni fydd modd eu newid os ydych yn eu mewnbynnu yn anghywir.

Defnyddiwch borwr gwe cyfredol wrth wneud eich cais.

Nodwch eich cod didoli fel un rhif heb flychau na chysylltnod rhyngddynt.


Cymorth gyda’ch cais

Os byddwch angen help gyda’ch cais ffoniwch 01492 575031 neu anfonwch e-bost at schooladvice@conwy.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd

Drwy gyflwyno eich cais am grant busnes, rydych yn cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda ChyngorBwrdeistref Sirol  Conwy, Llywodraeth Cymru ac i’r Heddlu os oes achosion o dwyll.

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content