Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Symptomau covid19


Summary (optional)
start content

WG_social assets

Lle i gael profion llif unffordd (LFD)


Dosbarthu cartref: Gallwch eu harchebu a’u cael wedi eu danfon i’ch cartref yn Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau | LLYW.CYMRU

Fferyllfeydd: Gall pobl nawr gael Profion Llif Unffordd COVID-19 o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd yng Ngogledd Cymru. I ddarganfod a oes fferyllfa yn agos atoch chi’n cynnig y gwasanaeth hwn ewch i wefan GIG 111 Cymru.

Canolfannau Hamdden: Mae profion llif unffordd ar gael o’r canolfannau hamdden canlynol:

  • Canolfan Hamdden Abergele
  • Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
  • Canolfan Hamdden Parc Eirias
  • Canolfan Nofio Llandudno
  • Canolfan Tenis James Alexander Barr
  • Hwb Yr Hen Ysgol Llanrwst (LFD casgliad 9am - 5pm)
  • Llyfrgell Bae Colwyn

Gwelwch ynghlwm er gwybodaeth Cwestiynau Cyffredin

NHS-WALES-COVID-NOTICE-CY

end content