Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchmynion Rheoli Cŵn


Summary (optional)
Ar 20 Hydref 2017, newidiodd Gorchmynion Rheoli Cŵn Conwy yn awtomatig i fod yn Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus. Mae cynnwys y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn union yr un fath â’r rheolau a’r cyfyngiadau blaenorol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn nodi ardal lle mae gweithgareddau’n digwydd sydd neu’n debygol o fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy’n defnyddio’r ardal honno.
start slider

end slider
start grid end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy