Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchymyn Cŵn ar Dennyn 2012


Summary (optional)
start content
Mae'n RHAID i chi gadw cŵn ar dennyn ar:
 • Unrhyw dir mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn berchen arno ac / neu yn ei gynnal lle mae arwyddion 'Cŵn ar denynnau' wedi'u harddangos
 • Palmentydd, troedffyrdd ac ymyl pob ffordd gyda chyfyngiad cyflymder o 40mya neu lai.  
 • Pob Mynwent ac Iard Eglwys
 • Caeau Chwarae Cae Derw, Cyffordd Llandudno (nid yw'n cynnwys yr ardal â ffens a ddynodwyd ar gyfer ymarfer corff i gŵn)
 • Cae Chwarae Betws-yn-Rhos
 • Cae Hamdden Pentywyn Road, Deganwy
 • Cae Hamdden Parc Clwyd, Bae Cinmel
 • The Oval, Llandudno
 • Maes Hamdden Maesdu Road, Llandudno
 • Cae Hamdden Rowen
 • Llwybr Glanrafon o'r Bont i Faes Parcio Plas yn Dre, Llanrwst
 • Llwybr troed ar draws y Clwb Golff, Betws-y-coed
 • Clwb Golff Gogledd Cymru, Llandudno
 • Y Twyni Tywod, Bae Cinmel
 • Tir Cymdeithas Gymunedol a Hamdden Llysfaen
 • Maes Hamdden Llanfairfechan a thir o amgylch y Llyn Cychod, Llanfairfechan
 • Llansannan (pob tir hamdden o amgylch y llain bêl-droed, lawnt fowlio a'r llecyn gemau amlddefnydd yng nghaeau chwarae Llansannan gan gynnwys y llwybr cyhoeddus sy'n arwain trwy'r caeau chwarae)

Ardal Cŵn Ar Dennyn, Llansannan

Caeau Chwarae Cae Derw heblaw am yr ardal wedi ei ffensio sy'n benodol ar gyfer ymarfer corff i gŵn, Cyffordd Llandudno

Cae Chwarae Parc Clwyd Park, Bae Cinmel

Cae Hamdden Pentywyn Road , Deganwy

Clwb Golff Gogledd Cymru, Llandudno

Gorchymyn Cŵn ar Dennyn (Bwrdeistref Sirol Conwy) 2012

Llwybr Glan yr Afon o'r Bont i Faes Parcio Plas y Dre, Llanrwst

Maes Chwarae Betws yn Rhos, Betws yn Rhos

Maes Chwarae Llanfairfechan a'r tir o gwmpas y Llyn Cychod, Llanfairfechan

Maes Chwarae Maesdu Road, Llandudno

Maes Chwarae Rowen, Rowen

Tir Cymunedol a Hamdden Llysfaen

Tywodfryn Cinmel, Bae Cinmel

Y llwybr troed sy'n croesi'r Clwb Golff, Betws y Coed

Yr Oval, Llandudno

end content