Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd 2012

Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd 2012


Summary (optional)
Mae rhywun sy'n gyfrifol am gi yn euog o drosedd os nad yw'r person hwnnw ar unrhyw adeg yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir gan swyddog awdurdodedig o'r Awdurdod i roi ac i gadw eu ci ar dennyn heb fod yn hirach na 2 fetr ar: