Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Ymgyrch Cadwch y Lle'n Lân - Cŵn yn baeddu

Ymgyrch Cadwch y Lle'n Lân - Cŵn yn baeddu


Summary (optional)
start content

Riportio Troseddwyr

Os hoffech wneud safiad yn erbyn baw cŵn yn eich cymuned, rhowch wybod am droseddwyr wrth ein Tîm Gorfodaeth Amgylcheddol, gan roi cymaint o’r wybodaeth ganlynol ag y medrwch.

  • Yr amseroedd mae’r troseddau’n cael eu cyflawni
  • Y lleoliadau mae’r troseddau’n cael eu cyflawni
  • Disgrifiad o’r ci
  • Disgrifiad o’r perchennog neu’r person sy’n gyfrifol am y ci
  • Os yw perchennog y ci yn defnyddio car, disgrifiad o’r car a’r rhif cofrestru

Sut gallwch riportio cŵn yn baeddu:

Rhowch wybod amdano ar-lein yma

Ffôn: 08000 934 364

end content