Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Ymgyrch Cadwch y Lle'n Lân - Dim Llanast

Ymgyrch Cadwch y Lle'n Lân - Dim Llanast


Summary (optional)
Mae Cadwch y Lle’n Lân – Dim Llanast yn ymgyrch newydd sbon sy’n ceisio atgyfnerthu’r gyfraith a cheisio cefnogaeth oddi wrth breswylwyr i chwarae eu rhan mewn atal baeddu parhaus rhag effeithio ar ein cymunedau gyda’r neges – PEIDIWCH Â’I ODDEF.
start content

Targedu Ardaloedd

Er mwyn cryfhau ymdrechion i daclo baw cŵn mewn ardaloedd penodol lle caiff ei ystyried yn broblem fawr, bydd arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal a bydd llythyrau’n cael eu hanfon at breswylwyr yn galw arnynt i riportio’r bobl sy’n gyfrifol.

Hyrwyddo’r neges

Bydd cerbydau’r Cyngor hefyd yn arddangos arwyddion gyda rhif ffôn a chyfeiriad e-bost penodol y gall y cyhoedd eu defnyddio i gysylltu â’r Cyngor i roi gwybod yn gyfrinachol am y rheiny sy’n troseddu.

Gorfodaeth

Byddwn yn parhau i gymryd dull rhagweithiol tuag at orfodaeth troseddau amgylcheddol. Bydd unrhyw un sy’n cael eu dal yn peidio glanhau ar ôl eu cŵn mewn man cyhoeddus yn wynebu Rhybudd Cosb Benodol o £100. Bydd methu â thalu’r Rhybudd yn golygu erlyniad gyda dirwy uchafswm o £1000. Mae hyn yr un fath ar gyfer y rheiny sy’n taflu sbwriel. 

Riportio Troseddwyr

Os hoffech wneud safiad yn erbyn baw cŵn yn eich cymuned, rhowch wybod am droseddwyr wrth ein Tîm Gorfodaeth Amgylcheddol, gan roi cymaint o’r wybodaeth ganlynol ag y medrwch.

  • Yr amseroedd mae’r troseddau’n cael eu cyflawni
  • Y lleoliadau mae’r troseddau’n cael eu cyflawni
  • Disgrifiad o’r ci
  • Disgrifiad o’r perchennog neu’r person sy’n gyfrifol am y ci
  • Os yw perchennog y ci yn defnyddio car, disgrifiad o’r car a’r rhif cofrestru

Sut gallwch riportio cŵn yn baeddu:

Rhowch wybod amdano ar-lein yma

Ffôn: 08000 934 364

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy