Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cyngor a Chymorth Problemau gyda landlord / llety preifat

Problemau gyda landlord / llety preifat


Summary (optional)
A yw eich landlord yn eich bygwth? Gallwn eich helpu
start content

Esiamplau

Esiamplau posibl o hyn yw bod eich landlord yn ymweld â'ch cartref drosodd a throsodd heb drefnu, yn eich troi allan yn anghyfreithlon, neu'n bygwth eich troi allan heb gymryd y camau cyfreithiol cywir.

Datrysiadau Tai Conwy

Dylech gychwyn drwy gysylltu â Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050. Byddant yn trefnu apwyntiad efo chi i gael manylion am eich problemau ac yn cysylltu gyda'r Adran Gyfreithiol. Wedyn, byddant yn trafod os oes gennych achos yn erbyn y landlord dan sylw. Os oes, byddant yn cymryd camau cyfreithiol priodol.

Shelter Cymru

Gallwch hefyd gysylltu â Shelter Cymru i wneud cwyn yn erbyn eich landlord. Ni all Datrysiadau Tai Conwy eich helpu gyda materion fel cael eich blaendal yn ôl neu drwsio pethau yn eich cartref. Gyda materion fel y rhain, dylech gysylltu â'r ganolfan Cyngor Ar Bopeth (CAB) leol, a fydd yn gallu dweud wrthych beth i'w wneud nesaf.

Os ydych yn credu eich bod yn byw mewn amgylchiadau drwg neu afiach yn eich llety preifat wedi'i rentu - efallai y gallem eich helpu. Os ydych yn rhentu llety ac yn credu bod unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn wir, efallai bod angen i chi gysylltu â ni i gael archwiliad o'ch eiddo:

 • Lleithder
 • Gwres annigonol neu ddim Gwres
 • Rhagofalon Tân annigonol neu ddim Rhagofalon Tân
 • Materion Diogelwch (er enghraifft, ffenestri isel, grisiau peryglus)
 • Golau naturiol neu awyru annigonol neu ddim o'r rhain
 • Gosodiadau trydan a nwy peryglus
 • Gorlenwi
 • Diogelwch
 • Cyfleusterau annigonol (fel y gegin a'r ystafell ymolchi)

Citizens Advice – Problemau cyffredin wrth rentu

Shelter Cymru

Amodau Byw Llety

Os ydych yn credu eich bod yn byw mewn amgylchiadau drwg neu afiach yn eich llety preifat wedi'i rentu - efallai y gallem eich helpu. Os ydych yn rhentu llety ac yn credu bod unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn wir, efallai bod angen i chi gysylltu â ni i gael archwiliad o'ch eiddo:

 • Lleithder
 • Gwres annigonol neu ddim Gwres
 • Rhagofalon Tân annigonol neu ddim Rhagofalon Tân
 • Materion Diogelwch (er enghraifft, ffenestri isel, grisiau peryglus)
 • Golau naturiol neu awyru annigonol neu ddim o'r rhain
 • Gosodiadau trydan a nwy peryglus
 • Gorlenwi
 • Diogelwch
 • Cyfleusterau annigonol (fel y gegin a'r ystafell ymolchi)

 

Cysylltwch gyda ni drwy ddefnyddio’r ffurflen a chan roi gymaint o fanylion â phosib, neu ffoniwch yn ystod oriau’r swyddfa ar 01492 574173

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy