Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ynglŷn â Chefnogi Pobl


Summary (optional)
start content

Beth mae Timoedd Cefnogi Pobl yn ei wneud?

Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru Dîm Cefnogi Pobl sy’n gyfrifol am ddatblygu, monitro ac adolygu gwasanaethau cynnal sy’n ymwneud â thai.

Pa gefnogaeth all Cefnogi Pobl ei gynnig?

Mae Cefnogi Pobl yn raglen a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n ymrwymedig i ddarparu safon bywyd gwell i bobl ddiamddiffyn drwy eu cefnogi i fyw’n annibynnol.

Pwy ydym yn ei helpu?

Mae Cefnogi Pobl yn ariannu rhaglen eang ac amrywiol o gefnogaeth sy’n ymwneud â thai sy'n cyrraedd pobl wahanol, ond yr un mor ddiamddiffyn yn y gymdeithas.

Am ragor o wybodaeth, gweler y dogfennau amgaeedig neu cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Pobl ar cefnogipobl@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy