Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cyngor a Chymorth Cefnogi Pobl Sut i gael Mynediad at Gefnogi Pobl

Sut i gael Mynediad at Gefnogi Pobl


Summary (optional)
start content

Llwybr Sengl Cefnogi Pobl

Swyddogaeth y Llwybr Cefnogi Pobl yw dod o hyd i’r gwasanaeth cefnogi mwyaf addas ar gyfer eich anghenion a’ch cyfeirio at ddarparwr y gwasanaeth fel eu bod yn cysylltu â chi i drefnu cefnogaeth. Os oes angen Cefnogaeth yn Gysylltiedig â Thai arnoch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yna fe allwch:

  • ofyn i'ch gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol i gysylltu â ni
  • ofyn i aelod o'ch teulu neu ffrind i gysylltu â ni
  • gysylltu â ni eich hun drwy e-bost neu drwy lenwi'r ffurflen gyfeirio Llwybr Cefnogi Pobl (wedi ei atodi isod) a'i ddychwelyd at SPPathway@conwy.gov.uk neu drwy'r post i:

Llwybr Sengl Cefnogi Pobl
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Cysylltwch â’r Tîm Llwybr Sengl Cefnogi Pobl ar 01492 574215 i siarad â swyddog a all helpu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy