Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Grantiau prynwyr am y tro cyntaf

Grantiau prynwyr am y tro cyntaf


Summary (optional)
Os ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf ac yn awyddus i brynu tŷ gwag yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri yng Nghonwy (neu wedi prynu un yn ddiweddar), efallai bod modd i chi dderbyn grant i’ch helpu chi gyda chost unrhyw welliannau angenrheidiol i’r eiddo.
start content

Mae’r cynllun, sy’n cael ei ariannu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn cynnig hyd at £25,000 i brynwyr tro cyntaf ar gyfer gwaith angenrheidiol i sicrhau bod yr eiddo'n cyrraedd safon dderbyniol. Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid bod yr eiddo o fewn ffiniau'r Parc Cenedlaethol yng Nghonwy, wedi bod yn wag ers o leiaf 6 mis ac o fewn bandiau prisio Treth y Cyngor A, B neu C.

Mae’r cynllun ar agor i brynwyr tro cyntaf sy’n awyddus i brynu eiddo gwag neu sydd wedi prynu un ond heb symud i mewn gan fod angen gwneud gwaith. Yn ogystal, mae’n rhaid bod gan yr ymgeiswyr gysylltiad ag ardal y Parc Cenedlaethol yng Nghonwy.

Cwestiynau Cyffredin (Ffeil PDF)

Taflen Wybodaeth (Ffeil PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy