Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Pwerau Cyfreithiol i Ddelio â Chartrefi Gwag

Pwerau Cyfreithiol i Ddelio â Chartrefi Gwag


Summary (optional)
start content

Mae gan lawer o awdurdodau lleol swyddog cartrefi gwag penodol, a'i nod yw cefnogi perchnogion cartrefi tai gwag problemus neu dymor hir i’w hailddefnyddio. Mewn llawer o achosion, bydd trafodaethau anffurfiol yn arwain at ddod â’r cartref gwag yn ôl i'r farchnad dai, ond mae adegau eraill pan fydd angen cymryd camau mwy ffurfiol i sicrhau canlyniad llwyddiannus.

Mae ystod o bwerau cyfreithiol yn bodoli sy'n rhoi'r gallu i gymryd camau mewn perthynas ag eiddo gwag sy'n achosi niwsans i eiddo cyfagos, sydd fel arall mewn cyflwr gwael.

Mewn rhai amgylchiadau, bydd gan awdurdodau lleol bwerau eraill sy'n eu galluogi i brynu eiddo gwag, neu orfodi iddo gael ei werthu heb ganiatâd y perchnogion.

I gael rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn, a phryd y gellir eu defnyddio, cyfeiriwch at y Strategaeth Cartrefi Gwag y gellir ei gweld trwy ddilyn y ddolen ganlynol: Strategaeth Cartrefi Gwag Conwy (PDF)

Neu unrhyw un o’r gwefannau hyn:

 

end content