Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd Adolygiad o Ddigartrefedd

Adolygiad o Ddigartrefedd


Summary (optional)
start content

Mae’n ofyniad dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 fod Cynghorau yn cynnal adolygiad o lefelau a rhesymau dros ddigartrefedd yn eu Sir bob 4 mlynedd.

Mae’r adolygiad yn edrych yn fanwl ar bwy sy’n agored i ddigartrefedd; y gwasanaethau sydd ar gael iddynt, a pha mor dda mae’r gwasanaethau yn diwallu eu hanghenion, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r adolygiad yn llywio cynllunio gwasanaethau yng Nghonwy. Y brif flaenoriaeth yw atal digartrefedd lle bo’n bosibl.

Mae fersiwn wedi’i hargraffu o’r adroddiad llawn ar gael i’w harchwilio yn unrhyw Swyddfa’r Cyngor trwy drefniant. Cysylltwch â:

Strategaeth Tai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


strategaethtai@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 576274

end content