Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd Winter Night Shelter

Lloches Noson yn y Gaeaf


Summary (optional)
start content

Mae Housing Justice Cymru yn gweithio gyda nifer o eglwysi ym Mae Colwyn a Llandudno, a fydd yn darparu llety lloches dros nos i bobl sydd yn cysgu ar y stryd.  Cynhelir y cynllun peilot hwn o 3 Chwefror tan 14 Mawrth.

 

Os ydych yn adnabod unrhyw un sydd yn cysgu ar y stryd a fyddai’n hoffi mynediad at y llety hwn, darparwch yr wybodaeth ganlynol i housingsolutions@conwy.gov.uk

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy