Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwelliannau Tai Benthyciadau Gwella Cartrefi

Benthyciadau Gwella Cartrefi


Summary (optional)
start content

Mae’r cynllun Benthyciad Gwella Cartrefi wedi ei ddatblygu fel ffordd o ddarparu cymorth ariannol i berchnogion tai preifat, gan gynnwys landlordiaid eiddo sydd ar osod, ar gyfer gwella cartrefi.

Bydd gwelliannau cartref a gyllidir drwy’r cynllun yn cyfrannu at wneud yr eiddo yn ‘Gynnes ac yn Ddiogel’.

Isafswm y benthyciad yw £1,000, a’r uchafswm yw £25,000 yr uned. Mae’r holl fenthyciadau yn cael eu sicrhau fel arwystl cyntaf neu ail arwystl yn erbyn y tir ar y Gofrestrfa Tir.

Mae’r benthyciad yn ddi-log, fodd bynnag bydd ffi gweinyddu yn cael ei godi hyd at £500. Gellir talu’r ffi hwn o flaen llaw neu ei ychwanegu at y benthyciad y gwnaed cais amdano.

Mae’r cynllun wedi ei anelu at bobl sy’n bodloni meini prawf fforddiadwyedd y cynllun ac a allai fod wedi eu cyfyngu rhag cael mynediad at ffynonellau eraill o gyllid. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar daflen y Cynllun isod, gan gynnwys y broses ymgeisio.

Er mwyn cael eich hystyried ar gyfer y cynllun, cwblhewch Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb isod.

Fel arall, am fwy o fanylion ac / neu i drafod y cynlluniau sydd gennych ar gyfer eich eiddo mewn mwy o fanylder, cysylltwch â’r Tîm Strategaeth Tai

  • Ar y ffôn ar 01492 576274 / 574235
  • Ar e-bost housingstrategy@conwy.gov.uk
  • Ysgrifennwch atom ni – Y Strategaeth Tai, Blwch Post 1, LL30 9GN
  • Ymwelwch â ni Dydd Llun – Dydd Iau 9:00am-5pm, Dydd Gwener 9:00am – 4:45pm yng Nghoed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ. 

 

Nodwch bod y benthyciad yn amodol, ac ni ellir sicrhau cynnig benthyciad hyd nes bydd yr ymgeisydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol.

Ffurflen Datgan Diddordeb Cychwynnol - Dwyieithog (PDF)

Taflen Wybodaeth Benthyciad Gwella Cartrefi (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy