Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwelliannau Tai Sandy Cove - Asesiad Cymdogaeth

Sandy Cove - Asesiad Cymdogaeth


Summary (optional)
start content

Fel y gwyddoch efallai, mae’r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen yn ddiweddar i edrych ar yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i wella’r amddiffyniad, yr isadeiledd ac eiddo yn Sandy Cove.

Yn rhan o’r prosiect, mae’r Cyngor yn cynnal asesiad o’r ardal ac mae wedi paratoi holiadur i breswylwyr ei lenwi. Bydd yr wybodaeth a gesglir o gymorth wrth ystyried cyfleoedd adfywio priodol, yn benodol yn ardal Sandy Cove o Fae Cinmel.

Byddwn yn gwerthfawrogi felly petaech yn cwblhau’r arolwg isod. Yn ychwanegol, fe sylwch fod yna gwestiynau ariannol amrywiol ar y ffurflen, ond does dim gorfodaeth arnoch i ateb y cwestiynau hynny. Mae’n bosibl y gallai’r wybodaeth ariannol gynorthwyo’r Cyngor wrth benderfynu ar gymhwyster rhai preswylwyr am gyfleoedd cyllid allai fod ar gael yn y dyfodol. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin â chyfrinachedd llwyr – a dim ond mewn cysylltiad â’r ymarfer hwn.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am yr arolwg, cysylltwch ag Ivor Jones ar 01492 574192 / ivor.jones@conwy.gov.uk neu Esyllt Hughes ar 01492 574622 / Esyllt.hughes@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy