Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Galluogwr Tai Gwledig


Summary (optional)
Mae'r diffyg cartrefi fforddiadwy mewn cymunedau gwledig yn broblem fawr. Mae llawer o bobl yn cael eu gorfodi i adael pentref neu dref ble cawsant eu magu er mwyn dod o hyd i eiddo rhatach i'w brynu mewn ardaloedd eraill.
start content

Mae prinder tai fforddiadwy yn bygwth cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd llawer o gymunedau gwledig.

Beth ydi Galluogwr Tai Gwledig?

Mae Galluogwyr Tai Gwledig yn gweithio gyda chymunedau gwledig yn darparu cyngor a chefnogaeth annibynnol, gweithredu fel hwylusydd a'u helpu trwy'r broses gymhleth o ddarparu tai fforddiadwy. Mae'r Galluogwr Tai Gwledig yn gweithio gyda Chynghorau Cymuned, tirfeddianwyr lleol, Swyddogion Cynllunio, Parciau Cenedlaethol, Cymdeithasau Tai ac unigolion a sefydliadau perthnasol eraill, yn helpu i ganfod atebion ymarferol i ddiwallu anghenion tai mewn ardaloedd gwledig.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â https://www.grwpcynefin.org/cy/eich-cymuned/rural-housing-enablers/

end content