Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Holiadur Landlordiaid


Summary (optional)
start content

Mae’r Cyngor yn cydnabod fod landlordiaid preifat yn chwarae rhan bwysig mewn perthynas â thai.  Mae 4505 o landlordiaid cofrestredig yn y sir, sy’n gosod dros 10 000 o gartrefi yng Nghonwy. Ein nod yw helpu landlordiaid i sicrhau cyn lleied o gostau a pheryglon ag sy’n bosibl; bodloni’r safonau statudol gofynnol a bod yn hyderus wrth reoli tenantiaethau wrth i'r gyfraith newid. 

Os ydych chi'n Landlord ar eiddo yng Nghonwy, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech chi dreulio 10 munud yn llenwi'r holiadur byr hwn. Bydd pob ateb yn ddienw.

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy