Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Benthyciadau Gwella Eiddo

Benthyciadau Gwella Eiddo


Summary (optional)
Gall y Cyngor ddarparu benthyciadau i berchnogion tai cymwys ail lenwi eiddo gwag fel cartrefi a/neu, i berchnogion sydd angen cymorth ariannol i wneud eu heiddo yn gynnes ac yn ddiogel.
start content

Os ydych angen gwella eich eiddo, gallwch ymgeisio am fenthyciad di-log. Mae dau gynllun di-log ar gael – Benthyciad Gwella’r Cartref a Benthyciad Gwella Eiddo.

Benthyciad Gwella’r Cartref

Mae’r cynllun hwn yn darparu cyllid i berchnogion tai, gan gynnwys landlordiaid ar gyfer gwelliannau i’r cartref.

Taflen Wybodaeth Benthyciad Gwella Cartrefi (PDF)

Rhaid i’r gwelliannau a gyllidir drwy’r cynllun gyfrannu at wneud yr eiddo yn ‘Gynnes ac yn Ddiogel’.

Gall benthyciadau fod yn £1,000 hyd at £35,000 fesul uned o lety. Mae’r holl fenthyciadau yn cael eu sicrhau fel arwystl cyntaf neu ail arwystl ar deitl y Gofrestrfa Tir.

Mae’r benthyciad yn ddi-log, fodd bynnag bydd ffi weinyddu yn cael ei chodi hyd at £500. Gellir talu’r ffi hon o flaen llaw neu ei hychwanegu at y benthyciad y gwnaed cais amdano.

Ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn derbyn ceisiadau newydd ar gyfer y cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi. Os ydych am i ni gysylltu â chi pan fyddwn yn cychwyn derbyn ceisiadau, cysylltwch â ni:

  • Ar y ffôn ar 01492 576274 / 574235
  • Ar e-bost housingstrategy@conwy.gov.uk
  • Ysgrifennwch atom ni – Y Strategaeth Tai, Blwch Post 1, LL30 9GN

 

Nodwch fod y benthyciad yn amodol, ac ni ellir sicrhau cynnig benthyciad hyd nes bydd yr ymgeisydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol.

Benthyciad Gwella Eiddo

Mae’r cynllun Benthyciad Gwella Eiddo (a ariennir gan Lywodraeth Cymru) yn darparu benthyciadau di-log i alluogi adnewyddu neu wella eiddo sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy, gan gynnwys eiddo amhreswyl gwag, yn llety newydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Tai

  • Ar y ffôn 01492 574235
  • Ar e-bost housingstrategy@conwy.gov.uk
  • Ysgrifennwch atom ni – Y Strategaeth Tai, Blwch Post 1, LL30 9GN

 

end content