Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Benthyciadau Arbed Tenantiaeth

Benthyciadau Arbed Tenantiaeth


Summary (optional)
Gwybodaeth ynglŷn â’r Benthyciad Arbed Tenantiaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael i denantiaid cymwys sydd ag ôl-ddyledion o ganlyniad i’r coronafeirws.
start content

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r benthyciad arbed tenantiaeth cliciwch y ddolen yma - Cynllun Llywodraeth Cymru

Caiff cwestiynau cyffredin eu hateb yn y ddogfen hon (Ffeil PDF)

Mae landlordiaid yn derbyn yr arian a fenthycir yn uniongyrchol, ond mae’n rhaid i denantiaid wneud cais amdano.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phwy sy’n gymwys, cliciwch y ddolen yma - Gwnewch gais am fenthyciad

 

end content