Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Newyddlen Landlordiaid Conwy

Newyddlen Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i landlordiaid.

Yn Newyddlen Landlordiaid Conwy, mae gwybodaeth am:

  • Newidiadau mewn cyfraith sy’n effeithio ar landlordiaid
  • Gwybodaeth am wasanaethau’r Cyngor ar gyfer landlordiaid
  • Cyfleoedd ar gyfer landlordiaid
  • Dyddiad ac amser y Fforwm Landlordiaid nesaf
  • Dolenni i dudalennau gwe defnyddiol
  • Cysylltiadau defnyddiol ar gyfer landlordiaid
  • Gwybodaeth i landlordiaid ar gyfer tenantiaid

Newyddlen Landlordiaid Chwefror 2020 (Ffeil PDF)

Newyddlen Landlordiaid Hydref 2019
 (Ffeil PDF)

end content