Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Information for Tenants Cefnogi Pobl Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gogledd Cymru

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gogledd Cymru


Summary (optional)
start content

Beth yw'r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol?

Pwrpas y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol yw gyrru’r gwaith o gyflenwi’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru yn effeithiol ac effeithlon ar lefel ranbarthol a lleol. Bydd y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol yn helpu i sicrhau bod gwariant strategol yn cyd-fynd â blaenoriaethau Gweinidogion Cymru ac yn helpu i gyflawni'r blaenoriaethau hyn.

 

Holiadur Cefnogi Pobl

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Pobl yn: cefnogipobl@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy