Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Prosiect Adsefydlu Syriaidd

Prosiect Adsefydlu Syriaidd


Summary (optional)
Mae Llywodraeth y DU wedi addo i roi cartref i 20,000 o ffoaduriaid o Syria erbyn 2020 ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r addewid hwn trwy ymrwymo i roi cartref i nifer o deuluoedd.
start content

Mae Llywodraeth y DU wedi addo i roi cartref i 20,000 o ffoaduriaid o Syria erbyn 2020 ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r addewid hwn trwy ymrwymo i roi cartref i nifer o deuluoedd.

Cyngor Conwy yn awyddus i siarad â landlordiaid sector rhentu preifat a all fod â chartrefi i'w rhentu yn Sir Conwy.

Mae’r holl gytundebau rhwng y landlord a Chyngor Conwy i ddechrau a bydd yn rhoi rhent misol sicr am gyfnod penodol.

Bydd y ffoaduriaid o Syria yn cael eu cefnogi gan y Groes Goch Brydeinig a Chyngor Conwy i setlo a dod yn rhan o’r gymuned a, dros amser, bydd y gefnogaeth yn lleihau yn raddol a bydd y ffoaduriaid yn cael eu hannog i ddod o hyd i’w llety sector preifat eu hunain neu ymrwymo i’w tenantiaeth eu hunain yn uniongyrchol â’r landlord.

Dylai unrhyw landlord preifat sydd eisiau rhagor o wybodaeth am y prosiect cefnogi dyngarol sy’n helpu ffoaduriaid o Syria a’u teuluoedd i ymgartrefu yn Sir Conwy, gysylltu â Lynsey Blackford, lynsey.blackford@conwy.gov.uk ffôn 01492 576264

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy