Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad Lotments


Summary (optional)
start content

Mae’r Cyngor yn adolygu ein strategaeth bresennol sy’n nodi ein gweledigaeth ar gyfer lotments Conwy dros y 5 mlynedd nesaf.

Cyn i ni ddechrau’r gwaith o adolygu'r strategaeth, rydym am i chi ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl sy'n bwysig am lotments a rhannu eich barn gyda ni.

Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys holiadur byr wedi’i anelu at holl breswylwyr Conwy. Mae'r holiadur yn cynnwys cwestiynau wedi’u hanelu at y preswylwyr hynny sydd eisoes yn berchen ar rhandir yng Nghowy. Bydd canlyniadau’r holiadur yn cael eu defnyddio i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd sydd bwysicaf i’n preswylwyr wrth adolygu’r Strategaeth Lotments.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy