Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gloÿnnod byw - Gwarchodfa Natur Leol Mynydd Marian


Summary (optional)
Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019, 1pm - 2.45pm
start content

Rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod gyda lluniaeth yn neuadd y pentref am 1pm. Fe fydd yna sgwrs a fydd yn para tua 40 munud. Bydd gweithgareddau addas i blant (lliwio a phosau) ar gael yn ystod y sgwrs ar gyfer cyfranogwyr iau. Ar ôl y sgwrs, byddwn yn mynd am dro o amgylch y warchodfa.

Cwrdd wrth: Neuadd Bentref Llysfaen (ar Ffordd Dolwen) cod post: LL29 8SS.  Maes parcio ar gael ym Mynydd Marian - O Ffordd y Llan Road, trowch i'r dde i Bron y Llan Road a throwch i'r dde i mewn i faes parcio'r warchodfa.

Mae'r maes parcio 100m o neuadd y pentref (gyferbyn ag eglwys y pentref).

Rhaid archebu, ffoniwch 01492 575337/07733 012842

Noder:

Bydd y llwybr cerdded yn cynnwys, mewn mannau, tir serth, garw a chreigiog weithiau yn cynnwys cerdded mewn un llinell. Mae esgidiau cerdded cryf yn angenrheidiol ac mae dillad sy’n dal dŵr yn syniad da.

Ddim yn addas i gadeiriau olwyn.

Mae'n ddrwg gennym - dim cŵn ar yr achlysur hwn.

Gloÿnnod byw - Gwarchodfa Natur Leol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy