Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 867780.

Mae’r Glyn yn dir coediog ar lan Afon Colwyn yng nghanol Hen Golwyn. Cafodd llawer o newidiadau eu gwneud yno yn ddiweddar ac mae’r rhwydwaith llwybrau’n cynnwys Llwybr y Gogledd. Mae amrywiaeth o goed yno, blodau coetir fel craf y geifr a chlychau’r gog  ac efallai y gwelwch yr aderyn bach swynol, y siglen lwyd, ar yr afon.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded/ y daflen hon.

Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i’w prynu. Ewch i’n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth.

Y Côd Cefn Gwlad

Taflen Y Glyn

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy