Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Twyni Cinmel


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 987806.

Twyni Cinmel yw un o'r ychydig lecynnau twyn sydd wedi goroesi yn yr ardal. Mae'r system fechan hon o dwyni yn gartref i amrywiaeth o blanhigion glan môr brodorol megis celynnen y môr, pysen y ceirw, tagaradr ac alffalffa. Weithiau gellir gweld morloi ger y traeth, ac mae'r adar sydd i'w gweld yn cynnwys yr ehedydd, y cudyll coch a'r cwtiad torchog.

Mae mynediad ar gael i gadeiriau olwyn ar hyd y promenâd, a hefyd ar hyd llwybrau sy'n arwain drwy'r twyni. Bydd ciosg lluniaeth ar agor yn ystod yr haf.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded/ taflen hon.

Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i'w prynu. Ewch i'n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth .

Y Côd Cefn Gwlad

Llwybr y Gogledd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy