Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Nant y Groes (Yn flaenorol Nant Eirias Uchaf)


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 854781

Mae hwn yn ddarn bychan o goetir llydanddail (sy'n rhan uchaf Nant Eirias) ym Mae Colwyn, ddim yn bell oddi wrth Warchodfa Natur Leol Coed Pwllycrochan.  Mae’n hafan dawel i fywyd gwyllt lleol, lle gellir gweld planhigion coetir cynhenid fel llygad Ebrill a chlychau’r gog.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded/taflen.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy