Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Profiad Addysgol ym Mharc Gwledig y Gogarth


Summary (optional)
Mae’r Gwasanaethau Addysgol sydd ar gael ar y Gogarth yn cynnwys y Dramffordd Fictoraidd hanesyddol, Mwynglawdd yr Oes Efydd ac Addysg Amgylcheddol yn y Parc Gwledig
start content

Taith Gerdded Gweithgarwch Amgylcheddol gyda Staff y Parc Gwledig

Mae’r daith yn ddiwrnod cyffrous ac addysgol ar gyfer ein hysgolion. Bydd eich grŵp yn cael y cyfle i archwilio'r Gogarth a dysgu amdano, ac am ei fywyd gwyllt, ei ddaeareg a'i hanes. Byddant hefyd yn gallu gweld drostynt eu hunain yr effaith y mae pobl yn ei chael ar gefn gwlad, ac ymchwilio i ddulliau y gallwn i gyd eu defnyddio i helpu i ddiogelu'r amgylchedd. Os dymunwch, mae ystafell ddosbarth ar gael ar gyfer gwaith dilyniant (neu yn ystod tywydd drwg), ac y mae'n ddelfrydol ar gyfer grwpiau o hyd at 30 o blant. 

Mae gan lawer o'r pynciau sy'n cael eu trin gysylltiad agos â Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn enwedig ym meysydd Hanes, Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth. Fodd bynnag, y mae modd addasu'r diwrnod er budd plant o bob oedran.

Teithiau Cerdded Tywysedig ar gyfer Myfyrwyr Coleg a Phrifysgol

Gall taith dywysedig gyda staff y Parc Gwledig hybu dealltwriaeth o agweddau ymarferol ar Reoli Cefn Gwlad, Difyrion a Threftadaeth. Y mae'n arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio'r pynciau a ganlyn:

 • Astudiaethau Amgylcheddol/Gwyddoniaeth 
 • Rheoli Treftadaeth
 • Rheoli Cefn Gwlad/Adnoddau Gwledig
 • Astudiaethau Twristiaeth a Difyrion

Faint Fyddai Diwrnod Allan ar y Gogarth yn ei Gostio?

Beth am gynnwys Mwyngloddiau Copr Hynafol y Gogarth a Thramffordd y Gogarth yn eich taith i'r Parc Gwledig? (gweler cysylltiadau isod)

 •  Cost taith Gerdded Gweithgarwch Amgylcheddol yw £3.60 y plentyn
 •  Mae'r Wardeiniaid Parc Gwledig yn cynnig y Daith y Gerdded Gweithgareddau Amglycheddol am ddim i bob grŵp ysgol lleol (mae ysgolion lleol yn cael mynd am ddim).
 •  Cost ymweliad â Mwyngloddiau'r Gogarth yw £4 y plentyn 
 •  Cost taith Tramffordd yw £4.60 y plentyn

Cost Tocyn Archwilio’r Gogarth yw £12.20 y plentyn ac mae’n cynnwys taith ar y tram, y Mwyngloddiau Copr a Thaith Gweithgarwch Amgylcheddol.

Mae’n rhaid neilltuo lle ymlaen llaw ar gyfer grwpiau addysgol.

Sut i Archebu

Y mae modd cyfuno'r daith gerdded gweithgarwch amgylcheddol, y mwyngloddiau copr hynafol a'r dramffordd mewn diwrnod cyfan allan, neu eu defnyddio'n unigol. Cysylltwch efo ni ar y rhifau ffôn a ganlyn:

 • Warden y Parc Gwledig: 01492 874151
 • Y Mwyngloddiau Copr Hynafol: 01492 870447
 • Y Dramffordd Fictoraidd: 01492 577877
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy