Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Arfordir a chefn gwlad Gynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy 2019-2029

Gynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy 2019-2029


Summary (optional)
Rydym yn dymuno gwybod eich barn ar Gynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Conwy. Mae’r cynllun yn nodi ein hamcanion ar gyfer gwella mynediad cyhoeddus i adloniant awyr agored dros y 10 mlynedd nesaf.
start content

Mae degawd wedi bod ers y cyflwynwyd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Rydym wedi gweld llawer o newidiadau yn y cyfnod hwn, yn arbennig y ffordd y mae pobl yn gweld ymarfer corff a hamdden awyr agored fel prif elfennau i wella iechyd y genedl.  Mae teithio o fewn y sir a mynediad at yr awyr agored wedi cael ei gefnogi gan nifer o newidiadau mewn deddfwriaeth. Mae llwybrau teithio llesol a gyflwynwyd yn ddiweddar yn ychwanegu at well gyfleoedd i’r llwybrau beiciau presennol a llwybrau cerdded yr arfordir. Mae’r argaeledd cynyddol o hawliau tramwy a’u mynediad i bawb yn fantais i iechyd a hamdden yn ein cymuned.

Roedd y gwaith paratoi sylfaenol wedi’i sefydlu yn 2008, felly mae’r cynllun newydd hwn yn gwneud camau positif ymlaen i’r degawd nesaf.

Gynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy 2019-2029

Rhowch eich barn ar y cynllun draft hwn cyn 17 Mehefin 2019.

Dywedwch wrthym beth rydych yn ei feddwl: Adborth Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

end content