Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eglwys Fethodistaidd Horeb


Summary (optional)
Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TL
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mr Kenneth Owen
 • Cyfeiriad: 81 Bryn Avenue, Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 8AH
 • Ffôn: 01492 515209 / 516912
 • Ebost: kenowen@uwclub.net

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir - 5/6

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Llinell
 • Dawnsio Amrywiol
 • Dawnsio Gwlad
 • Partïon
 • Grŵp dros 50
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Sefydliad y Merched
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Clwb Garddio
 • Côr Darby & Joan / Grŵp Drama
 • Grŵp dros 60 oed
 • Cyfarfodydd
 • Yoga
end content