Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Morfa yn C.P.D. Bro Conwy


Summary (optional)
Y Morfa, Penmaen Road, Conwy, LL32 8HA
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Lynne Pritchard
 • Ffôn: 01492 203243 / 07824 152905

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau TG
 • Wi-Fi
 • Mannau Parcio Ceir - 80

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Llinell
 • Dawnsio Amrywiol
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Dawnsio Gwlad
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo / Aicido / Tai Chi / Carate)
 • Partïon
 • Grŵp dros 60 oed
 • Cadetiaid
 • Darby & Joan
 • Sgowtiaid / Cybiaid
 • Brownis / Geidiau
 • Clybiau Bwyd
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Côr / Grŵp Drama
 • Grŵp dros 50
 • Bingo
 • Pêl-droed
 • Sefydliad y Merched
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Clwb Garddio
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Marchnad Sirol
 • Disgos
 • Cynadledda a Digwyddiadau
 • Teledu Daflunydd
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
end content