Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau cymunedol yn Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Mae’r Cynllun Toiledau Cymunedol yn cael ei ariannu a’i reoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae’n caniatáu i’r cyhoedd ddefnyddio cyfleusterau toiled i gymeradwyo busnesau lleol yn ystod eu horiau agor.

Oes gennych chi ddiddordeb i’ch busnes ymuno â’r cynllun? Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Lleoliadau

TrefLleoliadCyfleusterau i bobl anablCyfleusterau newid clytiau babanodAmseroedd agor
Abergele Aladdin's Cave, 23 Stryd y Farchnad, Abergele, LL22 7AG Nac oes Nac oes Llun tan Sadwrn: 10am tan 5pm
Betws y Coed Caffi Conwy Falls, Ffordd Pentrefoelas, Betws y Coed, LL24 0PN Nac oes Oes Mynediad 24 awr: mae gan y toiledau fynedfa ar wahân ym mlaen yr adeilad
Betws y Coed Zip Word Fforest, Ffordd Llanrwst, Betws y Coed, LL24 0HX Oes Oes Llun tan Sul (Gaeaf): 9am tan 2pm

Llun tan Gwener (Haf): 9am tan 4pm
Sadwrn a Sul (Haf): 9am tan 9pm
Glan Conwy Caffi Llan, Glan Aber, Stryd yr Eglwys, Glan Conwy Oes Nac oes Llun tan Sadwrn: 7:30am tan 4:30pm
Sul: 8:30am tan 4:30pm

Llun tan Sul: tan 8:30pm - gydag allwedd wedi'i adael yn y siop leol siopa gyda blaendal o £1
Hen Golwyn Caprice Hair, 12 Ffordd Cefn, Hen Golwyn, LL29 9PN Oes Oes Mawrth tan Sadwrn: 9am tan 6pm
Llandudno The Nevill, Vaughan Street, Llandudno, LL310 1AB Oes Oes Llun tan Sul: 12pm tan 11pm
Llandudno The Queen Victoria, 4 Church Walks, Llandudno, LL30 2HD Oes Nac oes Llun tan Sul: 12pm tan 11pm
Llandudno Oriel Mostyn, 12 Vaughan Street, Llandudno, LL30 1AB Oes Oes  Mawrth tan Sul: 10:30am tan 4pm
Llanelian White Lion Inn, Llanelian, LL29 8YA Oes Nac oes Llun tan Iau: 12pm tan 3pm a 6pm tan 11pm
Gwener tan Sul: 12pm tan 11pm
Llangernyw Menter Bro Cernyw, Llangernyw, LL22 8PP Oes Oes Llun tan Sul: 9am tan 4:30pm
Llansannan Menter Bro Aled, Swyddfa'r Post, Llansannan Oes Nac oes Llun tan Sul: 9am tan 4:30pm
Towyn Knightley's Fun, Sandbank Road, Towyn, LL22 7AG Oes Oes Llun tan Sul: 9am tan 10pm
end content